Proyectos de Solar térmica

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS EN CONVENTO DE CANEDO - PONTEVEDRA

Instalación de captadores solares térmicos para ACS.
  • Volumen para ACS 1000 litros
  • Temperatura de consigna 55ºC

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA CLIMATIZACIÓN DE PISCINA - TOMIÑO

Instalación de captadores solares térmicos para climatización de piscina
  • Volumen de la piscina 140m3
  • Temperatura de consigna 26ºC